Parasta kouluun: Casio-koululaskimet

CASIO-koululaskimet jaotellaan kolmeen pääluokkaan, joiden ominaisuudet ja erot on koottu tässä lyhyeksi yhteenvedoksi.

 • Funktiolaskimet

  Funktiolaskimet

  Apuväline monimuotoisten matemaattisten yhtälöiden ratkaisemiseen – nyt myös Natural Display näytöllä varustettuna.

 • Grafiikkalaskimet

  Grafiikkalaskimet

  Graafiset laskimet kykenevät havainnollistamaan tuloksia monipuolisten kaavioiden, taulukoiden ja luetteloiden muodossa.

 • CAS-laskimet

  CAS-laskimet, eli symboliset grafiikkalaskimet

  CAS-laskimet voivat käsitellä numeeristen lausekkeiden lisäksi myös symbolisia lausekkeita.

Funktiolaskimet

Grafiikkalaskimet

CAS-grafiikkalaskimet

Ohjelmistot