FX-CG50

Vahvuudet

Uudessa graafisessa laskimessa on korkearesoluutioinen näyttö sen tehokas prosessori mahdollistaa uuden kolmiulotteisten kuvien sovelluksen käytön. Yhdistettynä CLAB-datakeräimeen parannettu mittaussovellus E-CON4 tunnistaa anturit automaattisesti. Laskimen innovatiiviset ominaisuudet, parannettu komentojen hakutoiminto ja laadukas suunnittelu tekevät FX-CG50 laskimesta tulevaisuuden työkalun käytännönläheisen matematiikan oppimiseen ja opettamiseen.

Näyttö
Korkearesoluutioinen näyttö tukee yli 65000 väriä ja siinä on taustavalo. Kuvaajat ja kuvat näkyvät tarkasti ja yksityiskohtaisesti.

3D kuvaajat
Laskujen tulokset voidaan esittää kolmiulotteisina kuvaajina. Jopa kolme eri 3D kuvaajaa voidaan näyttää samanaikaisesti ja havainnollistaa esim. pallon leikkauspinta tason kanssa.

Diagrammit
Pylväs-, piirakka- tai laatikkodiagrammit käyttävät kahdekaa eri väriä. Akseiden nimeäminen helpottaa kaavioiden tulkintaa.

Värikoodit
Taulukkolaskennan arvot vastaavat samoja värejä diagrammeissa, jolloin kuvaajien tulkinta on paljon helpompaa.

Natural Textbook Display
Matemaattiset lausekkeet, kuten juuret, murtolausekkeet, logaritmit, matriisit ja integraalit esitetään samalla tavalla kuin oppikirjoissa. Kaavat ja vastaukset esitetään selkeällä fontilla.

Värikkäät sulut
Värilliset sulut helpottavat sisäkkäisten laskutoimitusten kanssa työskentelyä ja ehkäisevät kirjoitusvirheitä.

Useita kuvaajia
Eri kuvaajien tunnistamisessa auttavat värit. Akselien asteikot ja taustaruudukko antavat selkeän vaikutelman.

Picture Plot -tominto
Picture Plot sovellus sopii valokuvien ja videoiden matemaattiseen analyysiin. Piirtämällä pisteitä voidaan pistejoukkoon sovittaa regressiokäyriä valmiista sisäänrakennetuista malleista.

Geometriasovellus
Geometrinen piirtäminen on helpompaa uusien teknisten ominaisuuksien vuoksi. Korkearesoluutioinen näyttö ja värit lisäävät selkeyttä laskimen näytöllä. Lisäksi uudessa FX-CG50 laskimessa on uusia työkaluja ja symboli dynaamisen geometrian piirtämiselle.

Vektorilaskenta
FX-CG50 laskee vektoreilla ja esittää vastaukset selkeästi Natural Textbook Displayn ansiosta. Komennot pistetulolle, ristitulolle ja yksikkövektorille helpottavat vektorilaskentaa.

Parannettu yhtälönratkaisin
Vastaukset esitetään selkeästi ja esim. yhtälöparien vastaukset kirjoitetaan muuttujien mukaan. Myös niissä tapauksissa, joissa muuttujia ja yhtälöitä on eri määrä.

Keskihajonta ja varianssi
Tilastotieteessä on komennot keskihajonnalle ja varianssille. Aineisto syötetään listoihin, joiden avulla laskut on nopea suorittaa.

Parannettu graafinen integraalien tulkinta
Integraalit voidaan laskea nollakohtien tai käyrien leikkauspisteiden välillä ja tämä on suosittu ominaisuus uudessa FX-CG50 mallissa. Integraalit voidaan ratkaista kaikkien kriittisten pisteiden suhteen: leikkauspisteiden, nollakohtien ja manuaalisesti asetettujen rajojen avulla.

Epäyhtälöt
Epäyhtälöiden rajaama alue voidaan piirtää joko leikkauksena tai unionina. Hyvä kuvaaja auttaa tulkitsemaan ehtoja ja rakentamaan oikeaa vastausta.

Add-in: Todennäköisyyksien simulointi
Add-in sovelluksen avulla voidaan simuloida esim. nopan heittoa, pelikorttien vetämistä tai satunnaisotantaa uurnasta entistä helpommin, selvemmin ja nopeammin. Satunnaiskokeen parametreja voidaan muokata monipuolisesti ja simulaation aikana ohjelma luo esim. histogrammin aineistosta.

Toiminnot ja yleistiedot

Suuri, korkeresoluutioinen värinäyttö esittää murtoluvut, juuret ja muut numeeriset merkinnät samalla tavalla kuin ne ovat matematiikan oppikirjoissa.

Näyttö

Natural Display Natural V.P.A.M.
Värinäyttö > 65.000 väriä
Rivit * merkit 8 x 21
Näytön resoluutio ja koko 216 x 384
Taustavalo
Vaakasuora näkymä

Muisti

RAM/Flash-ROM muisti 61 kB/16 MB
Sanojen ja muuttujien muistipaikat 28
Viimeisimmän lausekkeen haku

Matemaattiset toiminnot

Tekninen kirjoitusasu 10+2
sin, cos, tan ja käänteisfunktiot
Hyperboliset ja niiden käänteisfunktiot
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD
Sexagesimaali < > desimaali
Polaarinen < > suorakulmainen
Yksikkömuunnokset
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto
Logaritmi- ja eksponenttifunktiot
Funktiotaulukko
Yhtälöryhmien ratkaisu max 6
Polynomiyhtälöiden ratkaisu max 6
Loogiset funktiot
Kompleksilukulaskenta
Interaktiivinen yhtälönratkaisu
Matriisilaskenta
REF/RREF toiminto
Vektorianalyysi
Edellisen vastauksen/vastausmuistin käyttö
Rekursiiviset lukujonot
SYT ja PYJ
Jakojäännökset ja modulo -laskut

Graafinen esitys

Suorakulmaisten funktioiden määrä 20
Parametristen funktioiden määrä 20
Polaaristen funktioiden määrä 20
X=f(Y) kuvaaja
Epäyhtälöt
Zoom, trace- toiminto
Kartioleikkaukset
Dynaaminen geometria-sovellus esiasennettu Add-In
3D grafiikka esiasennettu Add-In

Tilastot

Keskiarvo ja -hajonta
Lineaarinen regressio
Mediaani, kvartiilit
Tilastojen esittäminen graafisesti
Kombinaatiot ja permutaatiot
Regressiomallit 12
Histogrammin ja pistekuvaajien esittäminen
Laatikkokuvaajat
Pylväs- ja piirakkadiagrammit
Listojen määrä 26x6
Listojen maksimipituus 999
Tilastojen arviointi
Satunnaislukugeneraattori
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille
Chi-, Anova-, F-testit
Z ja T -luottamusvälit
Todennäköisyyksien simulointi • (Add-In)
Todennäköisyyslaskenta

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Numeerinen integrointi
Numeerinen derivointi
Nollakohtien, leikkauspisteiden ja vapaasti valittavien rajojen käyttö integraalilaskuissa
Dynaaminen integraalilaskenta
Max/Min

Ohjelmointi

Kaavamuisti
Ohjelmointimahdollisuus
String -toiminto

Finanssilaskenta

N, %, I, PMT, PV, FV
Kuoletus
Todellinen ja nimellinen korkokanta
Korkolaskut
Annuiteetti
Aika/Päivämäärä -laskenta
Poistot
Lainalaskenta
Kassavirta-analyysi
Ostohinta / Myyntihinta / Katelaskenta

Muuta

Lisäohjelmien asennus/Add-In
Päivitettävä käyttöjärjestelmä
Salasanasuojaus
SpreadSheet taulukkolaskenta
Physium-sovellus Add-in
Picture Plot -toiminto esiasennettu Add-In
e-Activity
Komentojen hakutoiminto
Kova suojakuori
Laskimien välinen kaapeli laskimen mukana
Automaattinen virrankatkaisu
PC -liitäntä laskimen mukana
Vastaava emulaattoriohjelma valinnainen
CLAB -liitäntä / E-CON versio •/E-CON4
Paristot-Päävirta (myös ladattavien ja kierrätettävien paristojen tuki) 4 x AAA
Koko (K x L x S mm) 18,6 × 89,0 × 188,5
Paino 230 g

Toimintojen vertailu

Mitä voidaan verrata ja kuinka vertailu toimii?

FX-CG50

Näyttö

Natural Display Natural V.P.A.M.  - 
Värinäyttö > 65.000 väriä  - 
Rivit * merkit 8 x 21  - 
Näytön resoluutio ja koko 216 x 384  - 
Taustavalo    - 
Kosketusnäyttö    - 
Vaakasuora näkymä  - 

Muisti

RAM/Flash-ROM muisti 61 kB/16 MB  - 
Sanojen ja muuttujien muistipaikat 28  - 
Viimeisimmän lausekkeen haku    - 

Matemaattiset toiminnot

Tekninen kirjoitusasu 10+2  - 
sin, cos, tan ja käänteisfunktiot    - 
Hyperboliset ja niiden käänteisfunktiot    - 
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD    - 
Sexagesimaali < > desimaali    - 
Polaarinen < > suorakulmainen    - 
Yksikkömuunnokset    - 
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto    - 
Logaritmi- ja eksponenttifunktiot    - 
Funktiotaulukko    - 
Yhtälöryhmien ratkaisu max 6  - 
Polynomiyhtälöiden ratkaisu max 6  - 
Loogiset funktiot    - 
Computer-Algebra-System (CAS)    - 
Kompleksilukulaskenta    - 
Interaktiivinen yhtälönratkaisu    - 
Matriisilaskenta    - 
REF/RREF toiminto    - 
Vektorianalyysi    - 
Edellisen vastauksen/vastausmuistin käyttö    - 
Rekursiiviset lukujonot    - 
SYT ja PYJ    - 
Jakojäännökset ja modulo -laskut    - 
Laplace-muunnokset    - 
Fourier-muunnokset    - 

Graafinen esitys

Suorakulmaisten funktioiden määrä 20  - 
Parametristen funktioiden määrä 20  - 
Polaaristen funktioiden määrä 20  - 
X=f(Y) kuvaaja    - 
Epäyhtälöt    - 
Zoom, trace- toiminto    - 
Kartioleikkaukset    - 
Dynaaminen geometria-sovellus esiasennettu Add-In  - 
3D grafiikka esiasennettu Add-In  - 

Tilastot

Keskiarvo ja -hajonta    - 
Lineaarinen regressio    - 
Mediaani, kvartiilit    - 
Tilastojen esittäminen graafisesti    - 
Kombinaatiot ja permutaatiot    - 
Regressiomallit 12  - 
Histogrammin ja pistekuvaajien esittäminen    - 
Laatikkokuvaajat    - 
Pylväs- ja piirakkadiagrammit    - 
Listojen määrä 26x6  - 
Listojen maksimipituus 999  - 
Tilastojen arviointi    - 
Satunnaislukugeneraattori    - 
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille    - 
Chi-, Anova-, F-testit    - 
Z ja T -luottamusvälit    - 
Todennäköisyyksien simulointi • (Add-In)  - 
Todennäköisyyslaskenta    - 

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Differentiaaliyhtälöt    - 
Numeerinen integrointi    - 
Numeerinen derivointi    - 
Symbolinen integrointi    - 
Symbolinen derivointi    - 
Nollakohtien, leikkauspisteiden ja vapaasti valittavien rajojen käyttö integraalilaskuissa    - 
Dynaaminen integraalilaskenta    - 
Max/Min    - 

Ohjelmointi

Kaavamuisti    - 
Ohjelmointimahdollisuus    - 
String -toiminto    - 
Python    - 

Finanssilaskenta

N, %, I, PMT, PV, FV    - 
Kuoletus    - 
Todellinen ja nimellinen korkokanta    - 
Korkolaskut    - 
Annuiteetti    - 
Aika/Päivämäärä -laskenta    - 
Poistot    - 
Lainalaskenta    - 
Kassavirta-analyysi    - 
Ostohinta / Myyntihinta / Katelaskenta    - 

Muuta

Lisäohjelmien asennus/Add-In    - 
Päivitettävä käyttöjärjestelmä    - 
Salasanasuojaus    - 
SpreadSheet taulukkolaskenta    - 
Physium-sovellus Add-in  - 
Picture Plot -toiminto esiasennettu Add-In  - 
e-Activity    - 
Komentojen hakutoiminto    - 
Kova suojakuori    - 
Laskimien välinen kaapeli laskimen mukana  - 
Automaattinen virrankatkaisu    - 
SD muistikorttipaikka    - 
PC -liitäntä laskimen mukana  - 
Vastaava emulaattoriohjelma valinnainen  - 
CLAB -liitäntä / E-CON versio •/E-CON4  - 
Paristot-Päävirta (myös ladattavien ja kierrätettävien paristojen tuki) 4 x AAA  - 
Paristot-Back-up    - 
Koko (K x L x S mm) 18,6 × 89,0 × 188,5  - 
Paino 230 g  - 

Funktiolaskimet

Grafiikkalaskimet

CAS-grafiikkalaskimet

Ohjelmistot ja esityslaitteet