FX-82CW

Vahvuudet

ClassWiz fx-82CW laskimessa on yli 290 toimintoa ja neljästä harmaasävystä koostuva näyttö, kuvakepohjainen valikko ja innovatiivisia toimintoja, kuten todennäköisyyssimulaattori Math Box ja QR-kooditoiminto. Lisäksi toimintaa on yksinkertaistettu merkittävästi.

Toiminnot ja yleistiedot

ClassWiz fx-82CW laskimessa on yli 290 toimintoa ja neljästä harmaasävystä koostuva näyttö, kuvakepohjainen valikko ja innovatiivisia toimintoja, kuten todennäköisyyssimulaattori Math Box ja QR-kooditoiminto. Lisäksi toimintaa on yksinkertaistettu merkittävästi.

Näyttö

Näyttötyyppi 63 * 192 FULL DOT
Natural Display
Algebraic Input Method Natural V.P.A.M.
Merkkien määrä rivillä 17/1+10/1
Merkkien määrä + eksponentin merkkien määrä 10+2
Ikonipohjainen valikko
4-harmaasävyinen näyttö

Muisti

Toistotoiminto
Muuttujamuisti 9

Matemaattiset toiminnot

Toimintojen määrä 290+
Sisäkkäisten sulkujen määrä 24
Murtolukulaskenta
Kulmanyksikkö DEG/RAD/GRAD
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD
Trigonometriset funktiot sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
Hyperboliset funktiot sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
Eksponentti, log, ln, 10x, ex
Matem. funktiot √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y
Sexagesimaali < > desimaali
Prosenttilaskenta
Alkulukuhajotelma
Insinöörimuoto ENG/ENG
Satunnaislukugeneraattori
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille
Funktion arvojen taulukointi f(x) & g(x)

Tilastotoiminnot

∑x, ∑x2
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy
Keskihajonta
Regressio
Kombinaatiot ja permutaatiot
Kombinaatiot
Math Box

Muuta

Valikkokieli englanti
QR-koodi*¹
Kova suojakotelo
Automaattinen virrankatkaisu
Vastaava emulaattoriohjelma valinnainen
Käyttövirta paristot
Paristot 1x AAA/ R03
Koko (K x L x S mm) 13,8 x 77 x 162
Paino 100 g
¹ QR Code on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa.

Toimintojen vertailu

Mitä voidaan verrata ja kuinka vertailu toimii?

FX-82CW

Näyttö

Näyttötyyppi 63 * 192 FULL DOT  - 
Natural Display    - 
Algebraic Input Method Natural V.P.A.M.  - 
Merkkien määrä rivillä 17/1+10/1  - 
Merkkien määrä + eksponentin merkkien määrä 10+2  - 
Ikonipohjainen valikko    - 
4-harmaasävyinen näyttö    - 

Muisti

Toistotoiminto    - 
Muuttujamuisti 9  - 
Ohjelmointimuisti    - 
Yhtälönratkaisin    - 

Matemaattiset toiminnot

Esiasennetut kaavat    - 
Toimintojen määrä 290+  - 
Tieteelliset vakiot    - 
Yksikkömuunnokset    - 
Sisäkkäisten sulkujen määrä 24  - 
Murtolukulaskenta    - 
Kulmanyksikkö DEG/RAD/GRAD    - 
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD    - 
Polaarinen < > suorakulmainen    - 
Trigonometriset funktiot sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1    - 
Hyperboliset funktiot sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1    - 
Eksponentti, log, ln, 10x, ex    - 
Matem. funktiot √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y    - 
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto    - 
Loogiset funktiot    - 
Sexagesimaali < > desimaali    - 
Prosenttilaskenta    - 
Jakojäännös    - 
Alkulukuhajotelma    - 
Insinöörimuoto ENG/ENG    - 
Teknisillä symboleilla laskenta    - 
Kompleksilukulaskenta    - 
Satunnaislukugeneraattori    - 
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille    - 
Toisen asteen funktion Min/Max    - 
SYT ja PYJ    - 
Base-n laskutoimitukset    - 
Tarkista ominaisuuden "Verify"    - 
Funktion arvojen taulukointi f(x) & g(x)  - 
Taulukkolaskentasovellus    - 

Tilastotoiminnot

∑x, ∑x2    - 
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy    - 
Keskihajonta    - 
Jakaumatoiminnot (normaalijakauma ja käänteinen normaalijakauma, binomi- ja Poisson-jakauma)    - 
Regressio    - 
Kombinaatiot ja permutaatiot    - 
Kombinaatiot    - 
Matriisi- ja vektorilaskenta    - 
REF/RREF-toiminto    - 
Yhtälönratkaisu    - 
Epäyhtälöt    - 
Math Box    - 

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Numeerinen integrointi    - 
Numeerinen derivointi    - 

Muuta

Valikkokieli englanti  - 
Ohjelmoitava    - 
QR-koodi*¹    - 
Kova suojakotelo    - 
Taulukkolaskenta    - 
Automaattinen virrankatkaisu    - 
Vastaava emulaattoriohjelma valinnainen    - 
Käyttövirta paristot  - 
Paristot 1x AAA/ R03  - 
Koko (K x L x S mm) 13,8 x 77 x 162  - 
Paino 100 g  - 

Funktiolaskimet

Grafiikkalaskimet

CAS-grafiikkalaskimet

Ohjelmistot