Petit-FX LC-401 LV

Vahvuudet

Laskimessa on suuri 8 numeron näyttö mm. lääketieteellisen pääsykoelaskin

Ominaisuudet

  • 8-numeron näyttö
  • Peruslaskutoimitukset
  • Muisti MC,MR,M-,M+
  • Neliöjuuri √
  • %-näppäin
  • Taitettava kova kansi
  • Virtalähde: Paristo 1 x LR54
  • Miatat: 0,7x78x120 mm
  • Paino: 68g

Toiminnot ja yleistiedot

Laskimessa on suuri 8 numeron näyttö mm. lääketieteellisen pääsykoelaskin

Näyttö

Näyttötyyppi LCD
Merkkien määrä rivillä 8/1
Merkkien määrä + eksponentin merkkien määrä 8

Matemaattiset toiminnot

Matem. funktiot √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y vain √
Prosenttilaskenta

Muuta

Automaattinen virrankatkaisu
Käyttövirta paristot
Paristot 1 x LR-54
Koko (K x L x S mm) 10,7 x 75 x 120
Paino 68 g

Toimintojen vertailu

Mitä voidaan verrata ja kuinka vertailu toimii?

Petit-FX LC-401 LV

Näyttö

Näyttötyyppi LCD  - 
Natural Display    - 
Algebraic Input Method    - 
Merkkien määrä rivillä 8/1  - 
Merkkien määrä + eksponentin merkkien määrä 8  - 
Ikonipohjainen valikko    - 
4-harmaasävyinen näyttö    - 

Muisti

Toistotoiminto    - 
Muuttujamuisti    - 
Ohjelmointimuisti    - 
Yhtälönratkaisin    - 

Matemaattiset toiminnot

Esiasennetut kaavat    - 
Toimintojen määrä    - 
Tieteelliset vakiot    - 
Yksikkömuunnokset    - 
Sisäkkäisten sulkujen määrä    - 
Murtolukulaskenta    - 
Kulmanyksikkö DEG/RAD/GRAD    - 
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD    - 
Polaarinen < > suorakulmainen    - 
Trigonometriset funktiot sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1    - 
Hyperboliset funktiot sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1    - 
Eksponentti, log, ln, 10x, ex    - 
Matem. funktiot √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y vain √  - 
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto    - 
Loogiset funktiot    - 
Sexagesimaali < > desimaali    - 
Prosenttilaskenta    - 
Jakojäännös    - 
Alkulukuhajotelma    - 
Insinöörimuoto ENG/ENG    - 
Teknisillä symboleilla laskenta    - 
Kompleksilukulaskenta    - 
Satunnaislukugeneraattori    - 
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille    - 
Toisen asteen funktion Min/Max    - 
SYT ja PYJ    - 
Base-n laskutoimitukset    - 
Tarkista ominaisuuden "Verify"    - 
Funktion arvojen taulukointi    - 
Taulukkolaskentasovellus    - 

Tilastotoiminnot

∑x, ∑x2    - 
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy    - 
Keskihajonta    - 
Jakaumatoiminnot (normaalijakauma ja käänteinen normaalijakauma, binomi- ja Poisson-jakauma)    - 
Regressio    - 
Kombinaatiot ja permutaatiot    - 
Kombinaatiot    - 
Matriisi- ja vektorilaskenta    - 
REF/RREF-toiminto    - 
Yhtälönratkaisu    - 
Epäyhtälöt    - 
Math Box    - 

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Numeerinen integrointi    - 
Numeerinen derivointi    - 

Muuta

Valikkokieli    - 
Ohjelmoitava    - 
QR-koodi*¹    - 
Kova suojakotelo    - 
Taulukkolaskenta    - 
Automaattinen virrankatkaisu    - 
Vastaava emulaattoriohjelma valinnainen    - 
Käyttövirta paristot  - 
Paristot 1 x LR-54  - 
Koko (K x L x S mm) 10,7 x 75 x 120  - 
Paino 68 g  - 

Funktiolaskimet

Grafiikkalaskimet

CAS-grafiikkalaskimet

Ohjelmistot