KÄYTTÖESIMERKKEJÄ

Selain- ja mobiililaskin

 • ClassWiz tutorials
  tunnuksen luominen

 • ClassWiz tutorials
  lisenssin aktivointi

 • ClassWiz tutorials
  selainlaskimen käyttö

 • ClassWiz tutorials
  mobiililaskin

 • ClassWiz tutorials
  QR-koodin hyödyntäminen

 •   

FX-991CW

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Trigonometric Functions

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Basic Operations for 1-Variable Statistics

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Applications of 1-Variable Statistics

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Random Number and Random Integer

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Math Box(Coin Toss)

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Math Box(Dice Roll)

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Table(One Function)

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Table(Two Functions)

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Basic Operations for Spreadsheets

 • ClassWiz CW Series Calculator Tutorial - Basic Operations for Spreadsheets 2

 •   

FX-CG50

 • Variable statistics

 • Histogram frequency table statistics

 • T Distribution

 • Quadratic Regression

 • Probability of Normal Distribution

 • Pie Chart Statistics

 • Normal Distribution

 • Logarithmic Regression

 • Linear Regression for 2 variables

 • Inverse T Distribution

 • Chi Square Distribution

 • Box Plot Data Statistics

 • Exponential Regression

 • Area Under Curve

 • Volume and Radius of Sphere

 • Tangent Line of Trigonometric Equation

 • Angle Between Two Vectors

 • Exponential equation

 • Trigonometric Equations

 • System of Equations

 • Solving Absolute Equation

 • Cubic Equation Polynomial Degree 3

 • Basic operations - 1. Basic functions

 • Basic operation - 2. Setting angles

 • Basic operations -4. Answer memory

 • Basic operations - 3. How to use memory

 • Basic operations - 5.Entering logarithms

 • Graphs - 1. Drawing graphs

 • Graphs - 2. Graph functions

 • Graphs - 3. Drawing polar and parametric graphs

 • Graphs - 4. G solve function

 • Graphs - 5. Integral of a function

 • Equations - 1. Equations and graphs

 • Equations - 2. Equations with real roots

 • Equations - 3. Equations with no real roots

 • Solve Equations with Real Roots

 • Statistics (Box and whisker plot)

 • Statistics (Histograms)

 • Statistics (Scatter Plot & Regression line)

 • Probability distribution (Normal probability density)

 • Probability distribution (Normal cumulative frequency)

 • Probability distribution (Inverse normal)

 • Statistical test (Chi-squared test)

 • Financial Math (Simple Interes)

 • Financial Math (Compound Interest)

 • How to activate exam mode for CASIO Graphic Calculators.

 • How to end exam mode (deactivate exam mode)?

 •   

ClassPad II (FX-CP400)

 • MAA10 pinta alan määrittäminen käyrien rajaamalle alueelle

 • MAA12 Newtonin menetelmä

 • MAA7 derivointi interaktiivisen valikon kautta

 • MAA6 kertoma, kombinaatio ja permutaatio

 • Normaalijakauma ja todennäköisyyden laskeminen

 • MAA12 Kiintopistemenetelmä

 • MAA5 vektorien risti ja pistetulo

 • MAA4 ympyrän muuttaminen keskipistemuotoon ja ympyrän analysointi

 • MAA2 toisen asteen yhtälöiden ratkaiseminen ja kuvaajan piirtäminen

 • MAA6 normaalijakauma

 • MAA10 pyörähdyskappaleen integroiminen algebrallisesti ja graafisesti

 • MAA7 kulkukaavio funktion analysoinnin välineenä, ensimmäinen derivaatta

 • Derivaatan nollakohtien ratkaisu ja graafinen tulkinta

 • MAA8 käänteisfunktion määrittäminen ja piirtäminen

 • MAA10 integrointi ja määrätyn integraalin laskeminen

 • MAA9 trigonometristen yhtälöiden ratkaisu ja ratkaisualueen rajaaminen

 • MAA5 yksikkövektorin määrittäminen

 • MAA6 yhden muuttujan tilastolaskut

 • MAA9 lukujonon määrittely rekursiivisesti, jäsenten taulukointi, analyyttinen muunnos ja summa

 • MAA7 tangentin yhtälön määrittäminen kahdella tavalla

 • MAA1 itseisarvojen poisto ja epäyhtälön ratkaisu

 • MAA1 ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisu

 • MAA8 funktion kulun tutkiminen, määrittelyalue ja kulkukaavio

 • MAA5 vektorien välinen kulma, osa 2

 • MAA10 vaativampia integraaleja, pallon tilavuus

 • MAA3 sinilause ratkaistavana kolmion sivu tai kulma

 • MAA3 kolmion keskinormaalien leikkauspiste

 • MAA9 suppeneva geometrinen sarja, osasummat taulukoimalla ja sarjan summa laskemalla

 • MAA6 käänteinen normaalijakauma

 • MAA9 kulman yksikön vaihtaminen ja kulman yksikkömuunnokset

 • MAA7 erotusosamäärän käyttö derivoinnissa

 • MAA4 suoran ja ympyrän leikkauspisteiden määrittäminen kahdella tavalla

 • MAA2 murtoepäyhtälön ratkaisu ja ratkaisun näyttäminen lukusuoralla

 • MAB7 annuiteetti, jäljellä oleva lainan määrä ja kokonaiskorko

 • MAA4 suorien leikkauspisteen määrittäminen kahdella tavalla

 •   

Funktiolaskimet

Grafiikkalaskimet

CAS-grafiikkalaskimet

Ohjelmistot