Julkaisutiedot

Käyttöehdot

CASIO pyrkii jatkuvasti tarjoamaan ajantasaisia, kattavia ja virheettömiä tietoja näillä Internet-sivuilla. Ennen kuin toimit minkään tässä sivustossa annettujen tietojen mukaan, suosittelemme kuitenkin, että hankit ensin lisäneuvoja asiantuntijajälleenmyyjältä tai joltain työntekijältämme.

1. Kuvien, tekstin ja latausten käyttö
Kaikki tämän sivuston sisältö, etenkin kuvat, teksti ja grafiikka, on suojattu tekijänoikeus-, tavaramerkkioikeus- tai kilpailulailla. Tämä voi toteutua silloinkin, kuin tekijänoikeussuojan edellyttämää omaperäisyyden kynnystä ei katsota saavutetuksi. Aineiston lataaminen ja sen kopioiminen muille pelkästään yksityistä käyttöä varten edellyttää aina meiltä etukäteen saatua nimenomaista ja kirjallista lupaa. Mikäli toimittamaamme sisältöä käytetään sopimattomalla tavalla, pidätämme oikeuden kaikkiin oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Tekijänoikeussuoja koskee erityisesti sivustollamme ladattavana olevia käyttöoppaita ja käsikirjoja. Yksittäisiä käyttöoppaita saa ladata ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki muu tämän tason ylittävä kopioiminen ja siirtäminen ulkopuolisille tahoille on kielletty erityisesti kaupallisia tarkoituksia tai käytettyjä laitteita varten. Tämän ehdon rikkomisesta saattaa olla seurauksena vahingonkorvausvaatimuksia tai se saattaa jopa olla rikos.

2. Lataukset
Sivustoissamme tarjottavat ohjelmat on tarkastettu toimivuuden ja virusten poissaolon osalta. Nämä ohjelmat luokitellaan maksuttomiksi julkisohjelmiksi, joiden välittäminen ulkopuolisille tahoille on sallittua vain CASIOn luvalla. Ostettuihin ohjelmiin verrattuna julkisohjelmia koskeva vastuu on huomattavasti rajoitettu määritysten mukaisesti.

Käyttäjä saa käyttää ohjelmia ilmoitetussa käyttöjärjestelmässä vain, jos laitteistoa koskevat vähimmäisvaatimukset täyttyvät.

CASIOn vastuulla on varmistaa, että sen palvelut eivät ole ulkopuolisten tahojen oikeuksien alaisia, ja vapauttaa käyttäjä kaikista ulkopuolisten tahojen oikeusvaatimuksista. Mikäli jokin ulkopuolinen taho reklamoi käyttäjää siitä, että jokin palvelu loukkaa ulkopuolisen tahon oikeuksia, käyttäjän on välittömästi ilmoitettava asiasta kirjallisesti CASIOlle. Mikäli laki sallii, CASIOlla on oikeus osallistua toimiin ja torjua reklamaatio. Mikäli jokin palvelu loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, käyttäjän on kuitenkin lopetettava ohjelman käyttö välittömästi.

Lisäksi CASIO on vastuussa ainoastaan tahallisista tai törkeän huolimattomista velvollisuuden laiminlyönneistä, ellei seurauksena ole henkilön kehoon, terveyteen tai henkeen kohdistuva vahinko. Kaikki muut käyttäjän tekemät vahingonkorvausvaatimukset suljetaan pois. Tämä ei vaikuta tuotevastuulain mukaiseen vastuuseen.

Mikäli tietoja katoaa, CASIO on vastuussa vain, mikäli tiedoista on tehty varmuuskopiot siihen tarkoitetulla varmuuskopiointijärjestelmällä.

3. Ulkoiset linkit
CASIO ei ole vastuussa toimialueen www.casio-europe.com ulkopuolella olevista sivustoista eikä niihin liittyvistä tuotteista, kuten www.g-shock.de tai www.exilim.de, eikä tapauksista, joissa sisältö ei selvästikään ole CASIOn omaisuutta. Uuden ikkunan avautuminen ilmaisee, että ulkopuoliseen Internet-sivustoon on luotu yhteys. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että sivuston ylläpitäjä on myöhemmin muuttanut sisältöä sivustossa, johon linkki osoittaa. Ulkoisten sivustojen sisältöä ei tarkasteta jälkikäteen. Mikäli linkitettyjen sivustojen sisältö on mielestäsi lainvastaista tai loukkaavaa, ilmoita siitä meille, jotta voimme tarvittaessa poistaa linkit.

4. Tavaramerkit/tekijänoikeudet
”CASIO” on tavaramerkki, jonka omistaa CASIO Computer Co., Ltd., Japan.

Kaikki tuotemerkit, logot, Internet-osoitteet ja tuote- tai mallikuvaukset, jotka viittaavat CASIOlle tai CASIOon liittyville yrityksille kuuluviin tuotteisiin tai palveluihin, ovat tavaramerkkejä ja kuuluvat CASIOlle tai CASIOon liittyville yrityksille. Tavaramerkkien ja yritystunnusten luettelo ei ole täydellinen, eikä jonkin tavaramerkin puuttuminen näistä sivustoista tarkoita luopumista niiden suojasta.

CASIOn symbolien/tuotemerkkien käyttö ja etenkin muuttaminen on kielletty ilman CASIOn etukäteen antamaa kirjallista lupaa tai lain asettamaa lupaa (ei käytössä tavaramerkkinä).

Muut tässä sivustossa käytettävät tuote- ja yrityskuvaukset kuuluvat omistajilleen, mikä nimenomaisesti hyväksytään.

5. Muutokset ja virheet
CASIOlla on oikeus muuttaa tuotteita, sivustoa, asiakaspalvelua, palveluja, ohjelmaa ja näitä käyttöehtoja milloin tahansa joko ilmoittamalla etukäteen tai ilman ennakkoilmoitusta. Pitkäkestoisten velvoitteiden tapauksessa käyttäjä saa muutoksesta sähköposti-ilmoituksen. Jos asiakkaalla on aiempi asiakassuhde CASIOn kanssa, asiakkaalla on oikeus esittää vastalause muutosta kohtaan 30 päivän sisällä, mikäli muutos koskee pitkäkestoista velvoitetta. Mikäli vastalause esitetään, CASIO voi päättää sopimussuhteen 14 päivän sisällä.