Natural Display näyttö

Matematiikan oppikirja ja laskin toimivat sopusoinnussa
Kun matemaattiset lausekkeet näkyvät samalla tavalla eri lähteissä, kuten laskimessa, matematiikan oppikirjassa, taululla, vihkossa ja tietokoneen näytöllä, oppilaan ei tarvitse enää muuntaa mielessään esitystapoja.

Loogisia lainalaisuuksia on siten helpompi sisäistää havainnoinnin ja kokeilemisen kautta. Entistä selkeämpi ja havainnollisempi näyttö ja entistä helpompi tietojen syöttö auttavat opiskelijaa hahmottamaan asioita paremmin.
Käyttöä helpottaa myös samankaltaisuus kaavaeditorien kanssa.


  • Opiskelijan ei enää tarvitse mielessään muuntaa esitystapoja samankaltaiseksi.
  • Virheetön tietojen syöttö, helppokäyttöiset korjaustoiminnot
  • Nopea ja helppo tulosten tarkistus
  • Varma työskentely myös monimutkaisten lausekkeiden kanssa
  • Helppokäyttöinen laskentavaiheiden tarkistustoiminto
  • Opiskelija voi keskittyä itse asiaan ja menetelmiin

Funktiolaskimet

Grafiikkalaskimet

CAS-grafiikkalaskimet

Ohjelmistot