Grafiikkalaskimet

Grafiikkalaskimet tuovat uuden ulottuvuuden matematiikan opiskeluun.

Grafiikkalaskinten ansiosta opiskelijoiden ei tarvitse hukata aikaa ja voimia tavallisiin laskelmiin vaan he voivat keskittyä erilaisiin ratkaisumalleihin ja -menetelmiin.

Voit kokeilla ja vertailla erilaisia havainnollistamistapoja ja laskentamenetelmiä sekä näistä saatuja tuloksia.

Tämän ansiosta opiskelijan matemaattinen ajattelukyky kehittyy ja hän oppii havaitsemaan ja oivaltamaan asioiden välisiä yhteyksiä helpommin ja nopeammin.

Grafiikkalaskimet

Hyvin suunniteltu

Aikaavievät toistuvat laskuvaiheet ja kuvaajien piirtäminen käsin kuuluvat menneisyyteen. Grafiikkalaskin huolehtii kuvaajien piirtämisestä.

Opiskelija voi laskutehtävissään keskittyä kokeilevaan etenemistapaan – ja tulosten vertailuun ja näistä keskustelemiseen.

Grafiikkalaskimet

Dynaaminen

Lausekkeen, arvojen ja kuvaajien riippuvuuksien havainnollistaminen on nopeata ja helpottaa asioiden välisten yhteyksien havaitsemista ja oivaltamista.

Lausekkeiden toimintaa – esim. arvojen vaihtelun vaikutusta – voidaan havainnollistaa nopeasti ja helposti.

Grafiikkalaskimet

Aikaa säästävä

Opiskelijan matemaattinen ajattelukyky paranee ja hän oppii havaitsemaan ja oivaltamaan asioiden välisiä yhteyksiä nopeammin.

Ongelmalähtöinen työskentely auttaa tekemään opiskelusta käytännönläheisempää, mikä parantaa opiskelijoiden motivaatiota.

Grafiikkalaskimet