FX-9860GIII

Vahvuudet

Korkeakontrastisella näytöllä ja luonnollisella matemaattisella syöttötavalla (Natural Display) varustettu graafinen laskin, jossa on 3MB flash ROM muisti. Juuret, murtoluvut ja muut numeeriset lausekkeet näkyvät kuten oppikirjoissa. Ohjelmointiin laskimessa on Python-sovellus.

Toiminnot ja yleistiedot

Korkeakontrastisella näytöllä ja luonnollisella matemaattisella syöttötavalla (Natural Display) varustettu graafinen laskin, jossa on 3MB flash ROM muisti. Juuret, murtoluvut ja muut numeeriset lausekkeet näkyvät kuten oppikirjoissa. Ohjelmointiin laskimessa on Python-sovellus.

Näyttö

Natural Display Natural V.P.A.M.
Rivit * merkit 8 x 21
Näytön resoluutio ja koko 64 x 128
Vaakasuora näkymä

Muisti

RAM/Flash-ROM muisti 61 kB/3 MB
Sanojen ja muuttujien muistipaikat 28
Viimeisimmän lausekkeen haku

Matemaattiset toiminnot

Tekninen kirjoitusasu 10+2
sin, cos, tan ja käänteisfunktiot
Hyperboliset ja niiden käänteisfunktiot
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD
Sexagesimaali < > desimaali
Polaarinen < > suorakulmainen
Yksikkömuunnokset
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto
Logaritmi- ja eksponenttifunktiot
Funktiotaulukko
Yhtälöryhmien ratkaisu max 6
Polynomiyhtälöiden ratkaisu max 6
Loogiset funktiot
Kompleksilukulaskenta
Interaktiivinen yhtälönratkaisu
Matriisilaskenta
REF/RREF toiminto
Vektorianalyysi
Edellisen vastauksen/vastausmuistin käyttö
Rekursiiviset lukujonot
SYT ja PYJ
Jakojäännökset ja modulo -laskut

Graafinen esitys

Suorakulmaisten funktioiden määrä 20
Parametristen funktioiden määrä 20
Polaaristen funktioiden määrä 20
X=f(Y) kuvaaja
Epäyhtälöt
Zoom, trace- toiminto
Kartioleikkaukset
Dynaaminen geometria-sovellus esiasennettu Add-In

Tilastot

Keskiarvo ja -hajonta
Lineaarinen regressio
Mediaani, kvartiilit
Tilastojen esittäminen graafisesti
Kombinaatiot ja permutaatiot
Regressiomallit 12
Histogrammin ja pistekuvaajien esittäminen
Laatikkokuvaajat
Pylväs- ja piirakkadiagrammit
Listojen määrä 26x6
Listojen maksimipituus 999
Tilastojen arviointi
Satunnaislukugeneraattori
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille
Chi-, Anova-, F-testit
Z ja T -luottamusvälit
Todennäköisyyslaskenta

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Numeerinen integrointi
Numeerinen derivointi
Max/Min

Ohjelmointi

Kaavamuisti
Ohjelmointimahdollisuus
String -toiminto
Python

Finanssilaskenta

N, %, I, PMT, PV, FV
Kuoletus
Todellinen ja nimellinen korkokanta
Korkolaskut
Annuiteetti
Aika/Päivämäärä -laskenta
Poistot
Lainalaskenta
Kassavirta-analyysi
Ostohinta / Myyntihinta / Katelaskenta

Muuta

Lisäohjelmien asennus/Add-In
Päivitettävä käyttöjärjestelmä
SpreadSheet taulukkolaskenta
e-Activity
Kova suojakuori
Laskimien välinen kaapeli laskimen mukana
Automaattinen virrankatkaisu
SD muistikorttipaikka -/•
PC -liitäntä laskimen mukana
Vastaava emulaattoriohjelma valinnainen
CLAB -liitäntä / E-CON versio •/•
Paristot-Päävirta (myös ladattavien ja kierrätettävien paristojen tuki) 4 x AAA
Koko (K x L x S mm) 176 x 84 x 19
Paino 190 g

Toimintojen vertailu

Mitä voidaan verrata ja kuinka vertailu toimii?

FX-9860GIII

Näyttö

Natural Display Natural V.P.A.M.  - 
Värinäyttö    - 
Rivit * merkit 8 x 21  - 
Näytön resoluutio ja koko 64 x 128  - 
Taustavalo    - 
Kosketusnäyttö    - 
Vaakasuora näkymä  - 

Muisti

RAM/Flash-ROM muisti 61 kB/3 MB  - 
Sanojen ja muuttujien muistipaikat 28  - 
Viimeisimmän lausekkeen haku    - 

Matemaattiset toiminnot

Tekninen kirjoitusasu 10+2  - 
sin, cos, tan ja käänteisfunktiot    - 
Hyperboliset ja niiden käänteisfunktiot    - 
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD    - 
Sexagesimaali < > desimaali    - 
Polaarinen < > suorakulmainen    - 
Yksikkömuunnokset    - 
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto    - 
Logaritmi- ja eksponenttifunktiot    - 
Funktiotaulukko    - 
Yhtälöryhmien ratkaisu max 6  - 
Polynomiyhtälöiden ratkaisu max 6  - 
Loogiset funktiot    - 
Computer-Algebra-System (CAS)    - 
Kompleksilukulaskenta    - 
Interaktiivinen yhtälönratkaisu    - 
Matriisilaskenta    - 
REF/RREF toiminto    - 
Vektorianalyysi    - 
Edellisen vastauksen/vastausmuistin käyttö    - 
Rekursiiviset lukujonot    - 
SYT ja PYJ    - 
Jakojäännökset ja modulo -laskut    - 
Laplace-muunnokset    - 
Fourier-muunnokset    - 

Graafinen esitys

Suorakulmaisten funktioiden määrä 20  - 
Parametristen funktioiden määrä 20  - 
Polaaristen funktioiden määrä 20  - 
X=f(Y) kuvaaja    - 
Epäyhtälöt    - 
Zoom, trace- toiminto    - 
Kartioleikkaukset    - 
Dynaaminen geometria-sovellus esiasennettu Add-In  - 
3D grafiikka    - 

Tilastot

Keskiarvo ja -hajonta    - 
Lineaarinen regressio    - 
Mediaani, kvartiilit    - 
Tilastojen esittäminen graafisesti    - 
Kombinaatiot ja permutaatiot    - 
Regressiomallit 12  - 
Histogrammin ja pistekuvaajien esittäminen    - 
Laatikkokuvaajat    - 
Pylväs- ja piirakkadiagrammit    - 
Listojen määrä 26x6  - 
Listojen maksimipituus 999  - 
Tilastojen arviointi    - 
Satunnaislukugeneraattori    - 
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille    - 
Chi-, Anova-, F-testit    - 
Z ja T -luottamusvälit    - 
Todennäköisyyksien simulointi    - 
Todennäköisyyslaskenta    - 

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Differentiaaliyhtälöt    - 
Numeerinen integrointi    - 
Numeerinen derivointi    - 
Symbolinen integrointi    - 
Symbolinen derivointi    - 
Nollakohtien, leikkauspisteiden ja vapaasti valittavien rajojen käyttö integraalilaskuissa    - 
Dynaaminen integraalilaskenta    - 
Max/Min    - 

Ohjelmointi

Kaavamuisti    - 
Ohjelmointimahdollisuus    - 
String -toiminto    - 
Python    - 

Finanssilaskenta

N, %, I, PMT, PV, FV    - 
Kuoletus    - 
Todellinen ja nimellinen korkokanta    - 
Korkolaskut    - 
Annuiteetti    - 
Aika/Päivämäärä -laskenta    - 
Poistot    - 
Lainalaskenta    - 
Kassavirta-analyysi    - 
Ostohinta / Myyntihinta / Katelaskenta    - 

Muuta

Lisäohjelmien asennus/Add-In    - 
Päivitettävä käyttöjärjestelmä    - 
Salasanasuojaus    - 
SpreadSheet taulukkolaskenta    - 
Physium-sovellus    - 
Picture Plot -toiminto    - 
e-Activity    - 
Komentojen hakutoiminto    - 
Kova suojakuori    - 
Laskimien välinen kaapeli laskimen mukana  - 
Automaattinen virrankatkaisu    - 
SD muistikorttipaikka -/•  - 
PC -liitäntä laskimen mukana  - 
Vastaava emulaattoriohjelma valinnainen  - 
CLAB -liitäntä / E-CON versio •/•  - 
Paristot-Päävirta (myös ladattavien ja kierrätettävien paristojen tuki) 4 x AAA  - 
Paristot-Back-up    - 
Koko (K x L x S mm) 176 x 84 x 19  - 
Paino 190 g  - 

Funktiolaskimet

Grafiikkalaskimet

CAS-grafiikkalaskimet

Ohjelmistot