Hyväksyntäohjeet

Ylioppilaskokeet

Matematiikan kokeessa saa käyttää yhtä tai useampaa laskinta. Kaikki funktiolaskimet (esim. ClassWiz –sarjan laskimet FX-991EX, FX-85EX ja FX-82EX, FX-991ES Plus, FX-85ES Plus ja FX-82ES Plus), graafiset laskimet (esim. FX-CG20, FX-9860GII ja FX-9750GII) ja symboliset laskimet (esim. FX-CP400, ClassPad 330 Plus ja Algebra 2.0) ovat sallittuja vuoden 2012 alusta lukien.

Kokelaan on tyhjennettävä laskimen muisti ennen koetta (esim. ClassPad: System -> Reset -> All of the above, fx-CP400: Järjestelmä -> Reset -> Kaikki yllä) ja tarvittaessa hänen on selvitettävä tyhjennysmenetelmä tarkastajalle. Epäselvissä tapauksissa laskinta ei hyväksytä. Kokeessa ei saa olla mukana laskinten erillisiä käyttöohjeita, lisämuisteja eikä tiedonsiirtoon tarkoitettuja välineitä. Kokeen aikana laskinta ei saa lainata toiselta kokelaalta. Koulu voi kuitenkin lainata laskimen, jos kokelaan laskin menee epäkuntoon.


www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Koekohtaiset/fi_maaraykset_matematiikan_koe.pdf?v=060220

Pääsykokeet

Tarkista laskimesi soveltuvuus pääsykokeisiin oppilaitoksen hakusivuilta. Listat päivittyvät vuosittain. Tässä on linkit diplomi-insinöörien ja arkkitehtien sekä lääketieteellisen tiedekunnan laskinkriteereihin.

Dia-valinta: http://dia.fi/hakukohteet/valintakokeissa-sallitut-laskimet/

Lääketieteellisen tiedekunnan pääsykoe: http://www.laaketieteelliset.fi/hakeminen/valintakokeessa-sallittavat-laskimet