FX-991CW

Vahvuudet

ClassWiz fx-991CW on funktiolaskinten tehokkain malli ja sen korkearesoluutioinen neljän harmaasävyn näyttö ja yksinkertainen kuvakepohjainen valikko tekevät vaikutuksen. Taulukkolaskennan, jakaumien ja todennäköisyyssimuloinnin Math Box lisäksi laskimessa on ratkaisin yhtälöille ja epäyhtälöille. ClassWiz fx-991CW laskee myös numeeriset integraalit, derivaatat ja matriisit.

Toiminnot ja yleistiedot

ClassWiz fx-991CW on funktiolaskinten tehokkain malli ja sen korkearesoluutioinen neljän harmaasävyn näyttö ja yksinkertainen kuvakepohjainen valikko tekevät vaikutuksen. Taulukkolaskennan, jakaumien ja todennäköisyyssimuloinnin Math Box lisäksi laskimessa on ratkaisin yhtälöille ja epäyhtälöille. ClassWiz fx-991CW laskee myös numeeriset integraalit, derivaatat ja matriisit.

Näyttö

Näyttötyyppi 63 * 192 FULL DOT
Natural Display
Algebraic Input Method Natural V.P.A.M.
Merkkien määrä rivillä 17/1+10/1
Merkkien määrä + eksponentin merkkien määrä 10+2
Ikonipohjainen valikko
4-harmaasävyinen näyttö

Muisti

Toistotoiminto
Muuttujamuisti 9

Matemaattiset toiminnot

Toimintojen määrä 540+
Tieteelliset vakiot 47
Yksikkömuunnokset 40
Sisäkkäisten sulkujen määrä 24
Murtolukulaskenta
Kulmanyksikkö DEG/RAD/GRAD
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD
Polaarinen < > suorakulmainen
Trigonometriset funktiot sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
Hyperboliset funktiot sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
Eksponentti, log, ln, 10x, ex
Matem. funktiot √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto
Loogiset funktiot
Sexagesimaali < > desimaali
Prosenttilaskenta
Alkulukuhajotelma
Insinöörimuoto ENG/ENG
Teknisillä symboleilla laskenta
Kompleksilukulaskenta
Satunnaislukugeneraattori
Toisen asteen funktion Min/Max
Base-n laskutoimitukset
Funktion arvojen taulukointi f(x) & g(x)
Taulukkolaskentasovellus

Tilastotoiminnot

∑x, ∑x2
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy
Keskihajonta
Jakaumatoiminnot (normaalijakauma ja käänteinen normaalijakauma, binomi- ja Poisson-jakauma)
Regressio
Kombinaatiot ja permutaatiot
Kombinaatiot
Matriisi- ja vektorilaskenta 4x4
Yhtälönratkaisu
Epäyhtälöt
Math Box

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Numeerinen integrointi
Numeerinen derivointi

Muuta

Valikkokieli englanti
QR-koodi*¹
Kova suojakotelo
Taulukkolaskenta
Automaattinen virrankatkaisu
Vastaava emulaattoriohjelma valinnainen
Käyttövirta kenno+paristot
Paristot 1 x LR44
Koko (K x L x S mm) 10,7 x 77 x 162
Paino 95 g
¹ QR Code on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa.

Toimintojen vertailu

Mitä voidaan verrata ja kuinka vertailu toimii?

FX-991CW

Näyttö

Näyttötyyppi 63 * 192 FULL DOT  - 
Natural Display    - 
Algebraic Input Method Natural V.P.A.M.  - 
Merkkien määrä rivillä 17/1+10/1  - 
Merkkien määrä + eksponentin merkkien määrä 10+2  - 
Ikonipohjainen valikko    - 
4-harmaasävyinen näyttö    - 

Muisti

Toistotoiminto    - 
Muuttujamuisti 9  - 
Ohjelmointimuisti    - 
Yhtälönratkaisin    - 

Matemaattiset toiminnot

Esiasennetut kaavat    - 
Toimintojen määrä 540+  - 
Tieteelliset vakiot 47  - 
Yksikkömuunnokset 40  - 
Sisäkkäisten sulkujen määrä 24  - 
Murtolukulaskenta    - 
Kulmanyksikkö DEG/RAD/GRAD    - 
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD    - 
Polaarinen < > suorakulmainen    - 
Trigonometriset funktiot sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1    - 
Hyperboliset funktiot sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1    - 
Eksponentti, log, ln, 10x, ex    - 
Matem. funktiot √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y    - 
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto    - 
Loogiset funktiot    - 
Sexagesimaali < > desimaali    - 
Prosenttilaskenta    - 
Jakojäännös    - 
Alkulukuhajotelma    - 
Insinöörimuoto ENG/ENG    - 
Teknisillä symboleilla laskenta    - 
Kompleksilukulaskenta    - 
Satunnaislukugeneraattori    - 
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille    - 
Toisen asteen funktion Min/Max    - 
SYT ja PYJ    - 
Base-n laskutoimitukset    - 
Tarkista ominaisuuden "Verify"    - 
Funktion arvojen taulukointi f(x) & g(x)  - 
Taulukkolaskentasovellus    - 

Tilastotoiminnot

∑x, ∑x2    - 
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy    - 
Keskihajonta    - 
Jakaumatoiminnot (normaalijakauma ja käänteinen normaalijakauma, binomi- ja Poisson-jakauma)    - 
Regressio    - 
Kombinaatiot ja permutaatiot    - 
Kombinaatiot    - 
Matriisi- ja vektorilaskenta 4x4  - 
REF/RREF-toiminto    - 
Yhtälönratkaisu    - 
Epäyhtälöt    - 
Math Box    - 

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Numeerinen integrointi    - 
Numeerinen derivointi    - 

Muuta

Valikkokieli englanti  - 
Ohjelmoitava    - 
QR-koodi*¹    - 
Kova suojakotelo    - 
Taulukkolaskenta    - 
Automaattinen virrankatkaisu    - 
Vastaava emulaattoriohjelma valinnainen    - 
Käyttövirta kenno+paristot  - 
Paristot 1 x LR44  - 
Koko (K x L x S mm) 10,7 x 77 x 162  - 
Paino 95 g  - 

Funktiolaskimet

Grafiikkalaskimet

CAS-grafiikkalaskimet

Ohjelmistot