FX-9860GII

Vahvuudet

Miellyttävä: Moderni graafinen laskin FX-9860GII luonnollisen oppikirjamaisen näkymän, suuren taustavalaistun korkeakontrastisen näytön ja 1,5 MB Flash ROM muistin kera.

Ominaisuudet

Natural Textbook Display mahdollistaa murtolukujen, juurten ja muiden numeeristen lausekkeiden syöttämisen ja näyttämisen juuri sellaisena kuin ne ovat oppikirjoissakin.
 • 61 kB RAM
 • 1,5 MB Flash ROM
 • Perfect Natural V.P.A.M. – luonnollinen syöttö- ja esitystapa
 • EQUA -sovellus
  • Integraalin ja todennäköisyysfunktioiden ratkaisutoiminto
 • Ref- ja Rref –komennot matriisien riviporrasmuotojen laskemiseksi
 • X< (epäyhtälöiden) piirtäminen GRAPH –sovelluksessa
 • Normitetun normaalijakauman arvojen laskeminen (Run Mat –sovelluksessa)
 • Käyrän ja x-akselin välisen alan graafinen ratkaisu
 • Satunnaiskokonaisluku
 • Yksikkömuunnokset
 • SYT ja PYJ
 • Piirakka- ja pylväsdiagrammit (STAT –sovellus)
 • Modulolaskut (jakojäännös)
 • Khii-toiseen funktio
 • Talousmatematiikka
  • Lisäsovelluksia, Bond –laskenta, kuoletukset
 • Esiasennettu Geometry –sovellus
 • Taustavalo
 • E-CON2 (EA-200 mittalaitteen kommunikointiohjelma)

Toiminnot ja yleistiedot

Natural Textbook Display mahdollistaa murtolukujen, juurten ja muiden numeeristen lausekkeiden syöttämisen ja näyttämisen juuri sellaisena kuin ne ovat oppikirjoissakin.

Näyttö

Natural Display
Värinäyttö
Rivit * merkit
Näytön resoluutio ja koko
Taustavalo
Kosketusnäyttö
Vaakasuora näkymä

Muisti

RAM/Flash-ROM muisti
Sanojen ja muuttujien muistipaikat
Viimeisimmän lausekkeen haku

Matemaattiset toiminnot

Tekninen kirjoitusasu
sin, cos, tan ja käänteisfunktiot
Hyperboliset ja niiden käänteisfunktiot
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD
Sexagesimaali < > desimaali
Polaarinen < > suorakulmainen
Yksikkömuunnokset
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto
Logaritmi- ja eksponenttifunktiot
Funktiotaulukko
Yhtälöryhmien ratkaisu
Polynomiyhtälöiden ratkaisu
Loogiset funktiot
Computer-Algebra-System (CAS)
Kompleksilukulaskenta
Interaktiivinen yhtälönratkaisu
Matriisilaskenta
REF/RREF toiminto
Vektorianalyysi
Edellisen vastauksen/vastausmuistin käyttö
Rekursiiviset lukujonot
SYT ja PYJ
Jakojäännökset ja modulo -laskut
Laplace-muunnokset
Fourier-muunnokset

Graafinen esitys

Suorakulmaisten funktioiden määrä
Parametristen funktioiden määrä
Polaaristen funktioiden määrä
X=f(Y) kuvaaja
Epäyhtälöt
Zoom, trace- toiminto
Kartioleikkaukset
Dynaaminen geometria-sovellus
3D grafiikka

Tilastot

Keskiarvo ja -hajonta
Lineaarinen regressio
Mediaani, kvartiilit
Tilastojen esittäminen graafisesti
Kombinaatiot ja permutaatiot
Regressiomallit
Histogrammin ja pistekuvaajien esittäminen
Laatikkokuvaajat
Pylväs- ja piirakkadiagrammit
Listojen määrä
Listojen maksimipituus
Tilastojen arviointi
Satunnaislukugeneraattori
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille
Chi-, Anova-, F-testit
Z ja T -luottamusvälit
Todennäköisyyksien simulointi
Todennäköisyyslaskenta

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Differentiaaliyhtälöt
Numeerinen integrointi
Numeerinen derivointi
Symbolinen integrointi
Symbolinen derivointi
Nollakohtien, leikkauspisteiden ja vapaasti valittavien rajojen käyttö integraalilaskuissa
Dynaaminen integraalilaskenta
Max/Min

Ohjelmointi

Kaavamuisti
Ohjelmointimahdollisuus
String -toiminto
Python

Finanssilaskenta

N, %, I, PMT, PV, FV
Kuoletus
Todellinen ja nimellinen korkokanta
Korkolaskut
Annuiteetti
Aika/Päivämäärä -laskenta
Poistot
Lainalaskenta
Kassavirta-analyysi
Ostohinta / Myyntihinta / Katelaskenta

Muuta

Lisäohjelmien asennus/Add-In
Päivitettävä käyttöjärjestelmä
Salasanasuojaus
SpreadSheet taulukkolaskenta
Physium-sovellus
Picture Plot -toiminto
e-Activity
Komentojen hakutoiminto
Kova suojakuori
Laskimien välinen kaapeli
Automaattinen virrankatkaisu
SD muistikorttipaikka
PC -liitäntä
Vastaava emulaattoriohjelma
CLAB -liitäntä / E-CON versio
Paristot-Päävirta (myös ladattavien ja kierrätettävien paristojen tuki)
Paristot-Back-up
Koko (K x L x S mm)
Paino

Toimintojen vertailu

Mitä voidaan verrata ja kuinka vertailu toimii?

FX-9860GII

Näyttö

Natural Display  - 
Värinäyttö  - 
Rivit * merkit  - 
Näytön resoluutio ja koko  - 
Taustavalo  - 
Kosketusnäyttö  - 
Vaakasuora näkymä  - 

Muisti

RAM/Flash-ROM muisti  - 
Sanojen ja muuttujien muistipaikat  - 
Viimeisimmän lausekkeen haku  - 

Matemaattiset toiminnot

Tekninen kirjoitusasu  - 
sin, cos, tan ja käänteisfunktiot  - 
Hyperboliset ja niiden käänteisfunktiot  - 
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD  - 
Sexagesimaali < > desimaali  - 
Polaarinen < > suorakulmainen  - 
Yksikkömuunnokset  - 
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto  - 
Logaritmi- ja eksponenttifunktiot  - 
Funktiotaulukko  - 
Yhtälöryhmien ratkaisu  - 
Polynomiyhtälöiden ratkaisu  - 
Loogiset funktiot  - 
Computer-Algebra-System (CAS)  - 
Kompleksilukulaskenta  - 
Interaktiivinen yhtälönratkaisu  - 
Matriisilaskenta  - 
REF/RREF toiminto  - 
Vektorianalyysi  - 
Edellisen vastauksen/vastausmuistin käyttö  - 
Rekursiiviset lukujonot  - 
SYT ja PYJ  - 
Jakojäännökset ja modulo -laskut  - 
Laplace-muunnokset  - 
Fourier-muunnokset  - 

Graafinen esitys

Suorakulmaisten funktioiden määrä  - 
Parametristen funktioiden määrä  - 
Polaaristen funktioiden määrä  - 
X=f(Y) kuvaaja  - 
Epäyhtälöt  - 
Zoom, trace- toiminto  - 
Kartioleikkaukset  - 
Dynaaminen geometria-sovellus  - 
3D grafiikka  - 

Tilastot

Keskiarvo ja -hajonta  - 
Lineaarinen regressio  - 
Mediaani, kvartiilit  - 
Tilastojen esittäminen graafisesti  - 
Kombinaatiot ja permutaatiot  - 
Regressiomallit  - 
Histogrammin ja pistekuvaajien esittäminen  - 
Laatikkokuvaajat  - 
Pylväs- ja piirakkadiagrammit  - 
Listojen määrä  - 
Listojen maksimipituus  - 
Tilastojen arviointi  - 
Satunnaislukugeneraattori  - 
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille  - 
Chi-, Anova-, F-testit  - 
Z ja T -luottamusvälit  - 
Todennäköisyyksien simulointi  - 
Todennäköisyyslaskenta  - 

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Differentiaaliyhtälöt  - 
Numeerinen integrointi  - 
Numeerinen derivointi  - 
Symbolinen integrointi  - 
Symbolinen derivointi  - 
Nollakohtien, leikkauspisteiden ja vapaasti valittavien rajojen käyttö integraalilaskuissa  - 
Dynaaminen integraalilaskenta  - 
Max/Min  - 

Ohjelmointi

Kaavamuisti  - 
Ohjelmointimahdollisuus  - 
String -toiminto  - 
Python  - 

Finanssilaskenta

N, %, I, PMT, PV, FV  - 
Kuoletus  - 
Todellinen ja nimellinen korkokanta  - 
Korkolaskut  - 
Annuiteetti  - 
Aika/Päivämäärä -laskenta  - 
Poistot  - 
Lainalaskenta  - 
Kassavirta-analyysi  - 
Ostohinta / Myyntihinta / Katelaskenta  - 

Muuta

Lisäohjelmien asennus/Add-In  - 
Päivitettävä käyttöjärjestelmä  - 
Salasanasuojaus  - 
SpreadSheet taulukkolaskenta  - 
Physium-sovellus  - 
Picture Plot -toiminto  - 
e-Activity  - 
Komentojen hakutoiminto  - 
Kova suojakuori  - 
Laskimien välinen kaapeli  - 
Automaattinen virrankatkaisu  - 
SD muistikorttipaikka  - 
PC -liitäntä  - 
Vastaava emulaattoriohjelma  - 
CLAB -liitäntä / E-CON versio  - 
Paristot-Päävirta (myös ladattavien ja kierrätettävien paristojen tuki)  - 
Paristot-Back-up  - 
Koko (K x L x S mm)  - 
Paino  - 

Funktiolaskimet

Grafiikkalaskimet

CAS-grafiikkalaskimet

Ohjelmistot ja esityslaitteet