Synergiaedut

Opetuksen suunnittelu

  FX-ES Plus Emulator -ohjelmisto on ihanteellinen kumppani funktiolaskinten käyttäjille.
 • Helppokäyttöiset laskimen näyttönäkymät havainnollistavat työvihkotehtäviä ja käyttöesimerkkejä.
 • Oppituntien suunnittelu voidaan tehdä kotona oman tietokoneen avulla.
 • Havainnollistaminen oppitunnilla tietokoneen ja dataprojektorin avulla.
 • Ohjelmistossa on samat perustoiminnot kuin laskimessa, mikä tekee työskentelystä helppoa.

FX-ES Plus Emulator –ohjelmisto

Käyttö opetuksessa

  Luonnonmukaisella näytöllä ja monipuolisilla toiminnoilla varustetut funktiolaskimet ovat opiskelijan luotettavia apuvälineitä erityyppisissä matemaattisissa tehtävissä.
 • Helppokäyttöiset laskimet voidaan ottaa käyttöön jo alakoulun loppupuolesta alkaen.
 • Laskin näyttää matemaattiset lausekkeet samanlaisina kuin ne esitetään oppikirjoissa.
 • Luonnollinen näyttö helpottaa asioiden välisten yhteyksien hahmottamista ja ymmärtämämistä.

Funktiolaskimet

Havainnollistavat esitykset opetuksessa

  Oppitunnilla tapahtuvaan havainnollistamiseen voi käyttää tietokoneohjelmistoa ja interaktiivista dataprojektoria. Piirtoheitinlaskimen voi asettaa suoraan piirtoheittimelle.
 • Näyttötapahtumien lisäksi opiskelijat voivat myös nähdä miten näppäimiä käytetään.
 • Ohjelmisto ja piirtoheitinlaskin ovat helppokäyttöisiä ja niissä on lähestulkoon kaikki samat toiminnot kuin FX-ES Plus –sarjan koululaskimissakin.

FX-ES Plus Emulator –ohjelmisto