Havainnollisuutta opetukseen ja monipuolisuutta menetelmiin

Opetuksen suunnittelu

  • ClassPad Manager tekee oppituntien suunnittelusta tehokkaampaa.
  • Ohjelmistoja ja eActivities töitä on helppo käyttää tietokoneen avulla.
  • Työskentelyohjeiden ja näyttökuvien luominen on nopeata ja helppoa.
  • ClassPad Managerista voi suoraan tulostaa kaikki tarvittavat dokumentit.

ClassPad Manager

Käyttö opetuksessa

  • Opiskelija voi keskittyä tehtävän ratkaisuun CAS-laskimen hoitaessa laskutoimitukset.
  • Tulosten tulkitsemisesta tulee keskeinen osa opiskelua – tulosten likisrvon arvioinnista tulee tällöin tärkeätä.
  • Kokeilevaa, itsenäistä opiskelutapaa, jonka on todettu johtavan hyviin tuloksiin luonnontieteissä, voidaan näin ollen käyttää myös matematiikassa.
  • Ohjelmien tietoja ja eActivities töitä on helppo siirtää laskimesta toiseen.
  • Monipuoliset sovellusmahdollisuudet EA-200-mittauslaitetta ja antureita käytettäessä.

ClassPad 330 Plus

EA-200-mittauslaite

Havainnollistavat esitykset opetuksessa

Esitykset Casio-projektoreilla
Laskinten käyttöä voidaan opettaa ja havainnollistaa tehokkaasti ClassPad Managerin ja interaktiivisella osoittimella varustetun CASIO-projektorin avulla.

Ohjelmisto ja interaktiivinen dataprojektori
Laskinten käyttöä voidaan opettaa ja havainnollistaa tehokkaasti ClassPad Managerin ja interaktiivisella osoittimella varustetun CASIO-projektorin avulla.

Demoesitykset dataheittimen avulla
Käyttövaiheet ja näyttösisällöt on helppo havainnollistaa opetuksen aikana

OH-ClassPad 330 -piirtoheitinmalli