FX-9750GII

Vahvuudet

Moderni graafinen laskin, jossa on mustavalkoinen korkeakontrastinen näyttö, USB-portti ja 61KB muistia.

Ominaisuudet

 • 61 kB ohjelmamuistia
 • Suuri mustavalkoinen näyttö, jossa on 8 riviä, 21 merkkiä rivillä
 • Ikonivalikko helpottamaan sovelluksen valintaa
 • Koko (K x L x S): 21,3 x 87,5 x 180,5 mm
 • Paino: 205 g paristojen kanssa
 • Paristot: 4 x AAA
 • EQUA -sovellus
  • Integraalin ja todennäköisyysfunktioiden ratkaisutoiminto
 • Ref- ja Rref –komennot matriisien riviporrasmuotojen laskemiseksi
 • Normitetun normaalijakauman arvojen laskeminen (Run Mat –sovelluksessa)
 • Käyrän ja x-akselin välisen alan graafinen ratkaisu
 • Satunnaiskokonaisluku
 • Yksikkömuunnokset
 • SYT ja PYJ
 • Piirakka- ja pylväsdiagrammit (STAT –sovellus)
 • Modulolaskut (jakojäännös)
 • USB
 • Suora kytkentämahdollisuus Casion projektoreihin ja piirtoheitinlevyihin
 • E-CON2 (EA-200 mittalaitteen kommunikointiohjelma)

Toiminnot ja yleistiedot

Moderni graafinen laskin, jossa on mustavalkoinen korkeakontrastinen näyttö, USB-portti ja 61KB muistia.

Näyttö

Rivit * merkit 8 x 21
Näytön resoluutio ja koko 64 x 128
Vaakasuora näkymä

Muisti

RAM/Flash-ROM muisti 61 kB
Sanojen ja muuttujien muistipaikat 28
Viimeisimmän lausekkeen haku

Matemaattiset toiminnot

Tekninen kirjoitusasu 10+2
sin, cos, tan ja käänteisfunktiot
Hyperboliset ja niiden käänteisfunktiot
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD
Sexagesimaali < > desimaali
Polaarinen < > suorakulmainen
Yksikkömuunnokset
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto
Logaritmi- ja eksponenttifunktiot
Funktiotaulukko
Yhtälöryhmien ratkaisu max 6
Polynomiyhtälöiden ratkaisu max 6
Loogiset funktiot
Kompleksilukulaskenta
Interaktiivinen yhtälönratkaisu
Matriisilaskenta
REF/RREF toiminto
Edellisen vastauksen/vastausmuistin käyttö
Rekursiiviset lukujonot
SYT ja PYJ
Jakojäännökset ja modulo -laskut

Graafinen esitys

Suorakulmaisten funktioiden määrä 20
Parametristen funktioiden määrä 20
Polaaristen funktioiden määrä 20
X=f(Y) kuvaaja
Epäyhtälöt
Zoom, trace- toiminto
Kartioleikkaukset

Tilastot

Keskiarvo ja -hajonta
Lineaarinen regressio
Mediaani, kvartiilit
Tilastojen esittäminen graafisesti
Kombinaatiot ja permutaatiot
Regressiomallit 12
Histogrammin ja pistekuvaajien esittäminen
Laatikkokuvaajat
Pylväs- ja piirakkadiagrammit
Listojen määrä 26x6
Listojen maksimipituus 999
Tilastojen arviointi
Satunnaislukugeneraattori
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille
Chi-, Anova-, F-testit
Z ja T -luottamusvälit
Todennäköisyyslaskenta

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Numeerinen integrointi
Numeerinen derivointi
Max/Min

Ohjelmointi

Kaavamuisti
Ohjelmointimahdollisuus
String -toiminto

Finanssilaskenta

N, %, I, PMT, PV, FV
Kuoletus
Todellinen ja nimellinen korkokanta
Korkolaskut
Annuiteetti
Aika/Päivämäärä -laskenta
Poistot
Lainalaskenta
Kassavirta-analyysi
Ostohinta / Myyntihinta / Katelaskenta

Muuta

Kova suojakuori
Laskimien välinen kaapeli valinnainen
Automaattinen virrankatkaisu
PC -liitäntä
Vastaava emulaattoriohjelma valinnainen
CLAB -liitäntä / E-CON versio •/•
Paristot-Päävirta (myös ladattavien ja kierrätettävien paristojen tuki) 4 x AAA
Koko (K x L x S mm) 21,3 x 87,5 x 180,5
Paino 205 g

Toimintojen vertailu

Mitä voidaan verrata ja kuinka vertailu toimii?

FX-9750GII

Näyttö

Natural Display    - 
Värinäyttö    - 
Rivit * merkit 8 x 21  - 
Näytön resoluutio ja koko 64 x 128  - 
Taustavalo    - 
Kosketusnäyttö    - 
Vaakasuora näkymä  - 

Muisti

RAM/Flash-ROM muisti 61 kB  - 
Sanojen ja muuttujien muistipaikat 28  - 
Viimeisimmän lausekkeen haku    - 

Matemaattiset toiminnot

Tekninen kirjoitusasu 10+2  - 
sin, cos, tan ja käänteisfunktiot    - 
Hyperboliset ja niiden käänteisfunktiot    - 
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD    - 
Sexagesimaali < > desimaali    - 
Polaarinen < > suorakulmainen    - 
Yksikkömuunnokset    - 
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto    - 
Logaritmi- ja eksponenttifunktiot    - 
Funktiotaulukko    - 
Yhtälöryhmien ratkaisu max 6  - 
Polynomiyhtälöiden ratkaisu max 6  - 
Loogiset funktiot    - 
Computer-Algebra-System (CAS)    - 
Kompleksilukulaskenta    - 
Interaktiivinen yhtälönratkaisu    - 
Matriisilaskenta    - 
REF/RREF toiminto    - 
Vektorianalyysi    - 
Edellisen vastauksen/vastausmuistin käyttö    - 
Rekursiiviset lukujonot    - 
SYT ja PYJ    - 
Jakojäännökset ja modulo -laskut    - 
Laplace-muunnokset    - 
Fourier-muunnokset    - 

Graafinen esitys

Suorakulmaisten funktioiden määrä 20  - 
Parametristen funktioiden määrä 20  - 
Polaaristen funktioiden määrä 20  - 
X=f(Y) kuvaaja    - 
Epäyhtälöt    - 
Zoom, trace- toiminto    - 
Kartioleikkaukset    - 
Dynaaminen geometria-sovellus    - 
3D grafiikka    - 

Tilastot

Keskiarvo ja -hajonta    - 
Lineaarinen regressio    - 
Mediaani, kvartiilit    - 
Tilastojen esittäminen graafisesti    - 
Kombinaatiot ja permutaatiot    - 
Regressiomallit 12  - 
Histogrammin ja pistekuvaajien esittäminen    - 
Laatikkokuvaajat    - 
Pylväs- ja piirakkadiagrammit    - 
Listojen määrä 26x6  - 
Listojen maksimipituus 999  - 
Tilastojen arviointi    - 
Satunnaislukugeneraattori    - 
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille    - 
Chi-, Anova-, F-testit    - 
Z ja T -luottamusvälit    - 
Todennäköisyyksien simulointi    - 
Todennäköisyyslaskenta    - 

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Differentiaaliyhtälöt    - 
Numeerinen integrointi    - 
Numeerinen derivointi    - 
Symbolinen integrointi    - 
Symbolinen derivointi    - 
Nollakohtien, leikkauspisteiden ja vapaasti valittavien rajojen käyttö integraalilaskuissa    - 
Dynaaminen integraalilaskenta    - 
Max/Min    - 

Ohjelmointi

Kaavamuisti    - 
Ohjelmointimahdollisuus    - 
String -toiminto    - 
Python    - 

Finanssilaskenta

N, %, I, PMT, PV, FV    - 
Kuoletus    - 
Todellinen ja nimellinen korkokanta    - 
Korkolaskut    - 
Annuiteetti    - 
Aika/Päivämäärä -laskenta    - 
Poistot    - 
Lainalaskenta    - 
Kassavirta-analyysi    - 
Ostohinta / Myyntihinta / Katelaskenta    - 

Muuta

Lisäohjelmien asennus/Add-In    - 
Päivitettävä käyttöjärjestelmä    - 
Salasanasuojaus    - 
SpreadSheet taulukkolaskenta    - 
Physium-sovellus    - 
Picture Plot -toiminto    - 
e-Activity    - 
Komentojen hakutoiminto    - 
Kova suojakuori    - 
Laskimien välinen kaapeli valinnainen  - 
Automaattinen virrankatkaisu    - 
SD muistikorttipaikka    - 
PC -liitäntä    - 
Vastaava emulaattoriohjelma valinnainen  - 
CLAB -liitäntä / E-CON versio •/•  - 
Paristot-Päävirta (myös ladattavien ja kierrätettävien paristojen tuki) 4 x AAA  - 
Paristot-Back-up    - 
Koko (K x L x S mm) 21,3 x 87,5 x 180,5  - 
Paino 205 g  - 

Funktiolaskimet

Grafiikkalaskimet

CAS-grafiikkalaskimet

Ohjelmistot ja esityslaitteet