FX-9750GII

Vahvuudet

Moderni graafinen laskin, jossa on mustavalkoinen korkeakontrastinen näyttö, USB-portti ja 61KB muistia.

Ominaisuudet

 • 61 kB ohjelmamuistia
 • Suuri mustavalkoinen näyttö, jossa on 8 riviä, 21 merkkiä rivillä
 • Ikonivalikko helpottamaan sovelluksen valintaa
 • Koko (K x L x S): 21,3 x 87,5 x 180,5 mm
 • Paino: 205 g paristojen kanssa
 • Paristot: 4 x AAA
 • EQUA -sovellus
  • Integraalin ja todennäköisyysfunktioiden ratkaisutoiminto
 • Ref- ja Rref –komennot matriisien riviporrasmuotojen laskemiseksi
 • Normitetun normaalijakauman arvojen laskeminen (Run Mat –sovelluksessa)
 • Käyrän ja x-akselin välisen alan graafinen ratkaisu
 • Satunnaiskokonaisluku
 • Yksikkömuunnokset
 • SYT ja PYJ
 • Piirakka- ja pylväsdiagrammit (STAT –sovellus)
 • Modulolaskut (jakojäännös)
 • USB
 • Suora kytkentämahdollisuus Casion projektoreihin ja piirtoheitinlevyihin
 • E-CON2 (EA-200 mittalaitteen kommunikointiohjelma)

Toiminnot ja yleistiedot

Moderni graafinen laskin, jossa on mustavalkoinen korkeakontrastinen näyttö, USB-portti ja 61KB muistia.

Näyttö

Natural Display
Värinäyttö
Rivit * merkit
Näytön resoluutio ja koko
Taustavalo
Kosketusnäyttö
Vaakasuora näkymä

Muisti

RAM/Flash-ROM muisti
Sanojen ja muuttujien muistipaikat
Viimeisimmän lausekkeen haku

Matemaattiset toiminnot

Tekninen kirjoitusasu
sin, cos, tan ja käänteisfunktiot
Hyperboliset ja niiden käänteisfunktiot
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD
Sexagesimaali < > desimaali
Polaarinen < > suorakulmainen
Yksikkömuunnokset
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto
Logaritmi- ja eksponenttifunktiot
Funktiotaulukko
Yhtälöryhmien ratkaisu
Polynomiyhtälöiden ratkaisu
Loogiset funktiot
Computer-Algebra-System (CAS)
Kompleksilukulaskenta
Interaktiivinen yhtälönratkaisu
Matriisilaskenta
REF/RREF toiminto
Vektorianalyysi
Edellisen vastauksen/vastausmuistin käyttö
Rekursiiviset lukujonot
SYT ja PYJ
Jakojäännökset ja modulo -laskut
Laplace-muunnokset
Fourier-muunnokset

Graafinen esitys

Suorakulmaisten funktioiden määrä
Parametristen funktioiden määrä
Polaaristen funktioiden määrä
X=f(Y) kuvaaja
Epäyhtälöt
Zoom, trace- toiminto
Kartioleikkaukset
Dynaaminen geometria-sovellus
3D grafiikka

Tilastot

Keskiarvo ja -hajonta
Lineaarinen regressio
Mediaani, kvartiilit
Tilastojen esittäminen graafisesti
Kombinaatiot ja permutaatiot
Regressiomallit
Histogrammin ja pistekuvaajien esittäminen
Laatikkokuvaajat
Pylväs- ja piirakkadiagrammit
Listojen määrä
Listojen maksimipituus
Tilastojen arviointi
Satunnaislukugeneraattori
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille
Chi-, Anova-, F-testit
Z ja T -luottamusvälit
Todennäköisyyksien simulointi
Todennäköisyyslaskenta

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Differentiaaliyhtälöt
Numeerinen integrointi
Numeerinen derivointi
Symbolinen integrointi
Symbolinen derivointi
Nollakohtien, leikkauspisteiden ja vapaasti valittavien rajojen käyttö integraalilaskuissa
Dynaaminen integraalilaskenta
Max/Min

Ohjelmointi

Kaavamuisti
Ohjelmointimahdollisuus
String -toiminto
Python

Finanssilaskenta

N, %, I, PMT, PV, FV
Kuoletus
Todellinen ja nimellinen korkokanta
Korkolaskut
Annuiteetti
Aika/Päivämäärä -laskenta
Poistot
Lainalaskenta
Kassavirta-analyysi
Ostohinta / Myyntihinta / Katelaskenta

Muuta

Lisäohjelmien asennus/Add-In
Päivitettävä käyttöjärjestelmä
Salasanasuojaus
SpreadSheet taulukkolaskenta
Physium-sovellus
Picture Plot -toiminto
e-Activity
Komentojen hakutoiminto
Kova suojakuori
Laskimien välinen kaapeli
Automaattinen virrankatkaisu
SD muistikorttipaikka
PC -liitäntä
Vastaava emulaattoriohjelma
CLAB -liitäntä / E-CON versio
Paristot-Päävirta (myös ladattavien ja kierrätettävien paristojen tuki)
Paristot-Back-up
Koko (K x L x S mm)
Paino

Toimintojen vertailu

Mitä voidaan verrata ja kuinka vertailu toimii?

FX-9750GII

Näyttö

Natural Display  - 
Värinäyttö  - 
Rivit * merkit  - 
Näytön resoluutio ja koko  - 
Taustavalo  - 
Kosketusnäyttö  - 
Vaakasuora näkymä  - 

Muisti

RAM/Flash-ROM muisti  - 
Sanojen ja muuttujien muistipaikat  - 
Viimeisimmän lausekkeen haku  - 

Matemaattiset toiminnot

Tekninen kirjoitusasu  - 
sin, cos, tan ja käänteisfunktiot  - 
Hyperboliset ja niiden käänteisfunktiot  - 
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD  - 
Sexagesimaali < > desimaali  - 
Polaarinen < > suorakulmainen  - 
Yksikkömuunnokset  - 
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto  - 
Logaritmi- ja eksponenttifunktiot  - 
Funktiotaulukko  - 
Yhtälöryhmien ratkaisu  - 
Polynomiyhtälöiden ratkaisu  - 
Loogiset funktiot  - 
Computer-Algebra-System (CAS)  - 
Kompleksilukulaskenta  - 
Interaktiivinen yhtälönratkaisu  - 
Matriisilaskenta  - 
REF/RREF toiminto  - 
Vektorianalyysi  - 
Edellisen vastauksen/vastausmuistin käyttö  - 
Rekursiiviset lukujonot  - 
SYT ja PYJ  - 
Jakojäännökset ja modulo -laskut  - 
Laplace-muunnokset  - 
Fourier-muunnokset  - 

Graafinen esitys

Suorakulmaisten funktioiden määrä  - 
Parametristen funktioiden määrä  - 
Polaaristen funktioiden määrä  - 
X=f(Y) kuvaaja  - 
Epäyhtälöt  - 
Zoom, trace- toiminto  - 
Kartioleikkaukset  - 
Dynaaminen geometria-sovellus  - 
3D grafiikka  - 

Tilastot

Keskiarvo ja -hajonta  - 
Lineaarinen regressio  - 
Mediaani, kvartiilit  - 
Tilastojen esittäminen graafisesti  - 
Kombinaatiot ja permutaatiot  - 
Regressiomallit  - 
Histogrammin ja pistekuvaajien esittäminen  - 
Laatikkokuvaajat  - 
Pylväs- ja piirakkadiagrammit  - 
Listojen määrä  - 
Listojen maksimipituus  - 
Tilastojen arviointi  - 
Satunnaislukugeneraattori  - 
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille  - 
Chi-, Anova-, F-testit  - 
Z ja T -luottamusvälit  - 
Todennäköisyyksien simulointi  - 
Todennäköisyyslaskenta  - 

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Differentiaaliyhtälöt  - 
Numeerinen integrointi  - 
Numeerinen derivointi  - 
Symbolinen integrointi  - 
Symbolinen derivointi  - 
Nollakohtien, leikkauspisteiden ja vapaasti valittavien rajojen käyttö integraalilaskuissa  - 
Dynaaminen integraalilaskenta  - 
Max/Min  - 

Ohjelmointi

Kaavamuisti  - 
Ohjelmointimahdollisuus  - 
String -toiminto  - 
Python  - 

Finanssilaskenta

N, %, I, PMT, PV, FV  - 
Kuoletus  - 
Todellinen ja nimellinen korkokanta  - 
Korkolaskut  - 
Annuiteetti  - 
Aika/Päivämäärä -laskenta  - 
Poistot  - 
Lainalaskenta  - 
Kassavirta-analyysi  - 
Ostohinta / Myyntihinta / Katelaskenta  - 

Muuta

Lisäohjelmien asennus/Add-In  - 
Päivitettävä käyttöjärjestelmä  - 
Salasanasuojaus  - 
SpreadSheet taulukkolaskenta  - 
Physium-sovellus  - 
Picture Plot -toiminto  - 
e-Activity  - 
Komentojen hakutoiminto  - 
Kova suojakuori  - 
Laskimien välinen kaapeli  - 
Automaattinen virrankatkaisu  - 
SD muistikorttipaikka  - 
PC -liitäntä  - 
Vastaava emulaattoriohjelma  - 
CLAB -liitäntä / E-CON versio  - 
Paristot-Päävirta (myös ladattavien ja kierrätettävien paristojen tuki)  - 
Paristot-Back-up  - 
Koko (K x L x S mm)  - 
Paino  - 

Funktiolaskimet

Grafiikkalaskimet

CAS-grafiikkalaskimet

Ohjelmistot ja esityslaitteet