FX-991ES Plus

Vahvuudet

Ylivertainen suorituskyky: Uusi FX-991ES Plus funktiolaskin näyttää matemaattiset toiminnot poikkeuksellisen selvällä ja helppolukuisella Natural Textbook Display näytöllä. Tarvittavan virran laskin saa aurinkokennosta ja toiminnan turvaa varmuusparisto.

Uudet ominaisuudet

Natural Display (Natural V.P.A.M.) mahdollistaa murtolukujen, juurten ja muiden numeeristen lausekkeiden syöttämisen ja näyttämisen juuri sellaisena kuin ne ovat oppikirjoissakin. Tämä lisää asioiden käsittämistä, koska vastaukset on helpompi ymmärtää.
 • Natural V.P.A.M
 • Pistematriisinäyttö
 • 15 ja 10+2 merkkiä
 • 417 toimintoa
 • Ratkaisin
 • Metriset mittayksikkömuunnokset 20 suureelle
 • Kompleksinumerolaskenta
 • Calc –näppäin (tilapäinen kaavamuisti)
 • 40 fysikaalista vakiota
 • Matriisi/Vektorilaskenta
 • Numeerinen integrointi ja derivointi
 • Satunnaisluvut
 • Uusi equation –tila
 • Funktion arvojen taulukointi
 • Kaksi virtalähdettä

Toiminnot ja yleistiedot

Natural Display (Natural V.P.A.M.) mahdollistaa murtolukujen, juurten ja muiden numeeristen lausekkeiden syöttämisen ja näyttämisen juuri sellaisena kuin ne ovat oppikirjoissakin. Tämä lisää asioiden käsittämistä, koska vastaukset on helpompi ymmärtää.

Näyttö

Näyttötyyppi 31 * 96 FULL DOT
Natural Display
Algebraic Input Method Natural V.P.A.M.
Merkkien määrä rivillä 15/1+10/1
Merkkien määrä + eksponentin merkkien määrä 10+2

Muisti

Toistotoiminto
Muuttujamuisti 9
Yhtälönratkaisin Calc/Solv key

Matemaattiset toiminnot

Toimintojen määrä 417
Tieteelliset vakiot 40
Yksikkömuunnokset 40
Sisäkkäisten sulkujen määrä 24
Murtolukulaskenta
Kulmanyksikkö DEG/RAD/GRAD
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD
Polaarinen < > suorakulmainen
Trigonometriset funktiot sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
Hyperboliset funktiot sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
Eksponentti, log, ln, 10x, ex
Matem. funktiot √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto
Loogiset funktiot
Sexagesimaali < > desimaali
Prosenttilaskenta
Insinöörimuoto ENG/ENG
Kompleksilukulaskenta
Satunnaislukugeneraattori
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille
Base-n laskutoimitukset
Funktion arvojen taulukointi

Tilastotoiminnot

∑x, ∑x2
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy
Keskihajonta
Jakaumatoiminnot (normaalijakauma ja käänteinen normaalijakauma, binomi- ja Poisson-jakauma)
Regressio
Kombinaatiot ja permutaatiot
Matriisi- ja vektorilaskenta
Yhtälönratkaisu

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Numeerinen integrointi
Numeerinen derivointi

Muuta

Valikkokieli englanti
Automaattinen virrankatkaisu
Vastaava emulaattoriohjelma valinnainen
Käyttövirta kenno+paristot
Paristot 1 x LR-44
Koko (K x L x S mm) 11.1 x 80 x 162
Paino 95g

Toimintojen vertailu

Mitä voidaan verrata ja kuinka vertailu toimii?

FX-991ES Plus

Näyttö

Näyttötyyppi 31 * 96 FULL DOT  - 
Natural Display    - 
Algebraic Input Method Natural V.P.A.M.  - 
Merkkien määrä rivillä 15/1+10/1  - 
Merkkien määrä + eksponentin merkkien määrä 10+2  - 

Muisti

Toistotoiminto    - 
Muuttujamuisti 9  - 
Ohjelmointimuisti    - 
Yhtälönratkaisin Calc/Solv key  - 

Matemaattiset toiminnot

Esiasennetut kaavat    - 
Toimintojen määrä 417  - 
Tieteelliset vakiot 40  - 
Yksikkömuunnokset 40  - 
Sisäkkäisten sulkujen määrä 24  - 
Murtolukulaskenta    - 
Kulmanyksikkö DEG/RAD/GRAD    - 
Kulman yksikön vaihdos DEG-RAD    - 
Polaarinen < > suorakulmainen    - 
Trigonometriset funktiot sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1    - 
Hyperboliset funktiot sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1    - 
Eksponentti, log, ln, 10x, ex    - 
Matem. funktiot √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y    - 
Laskujärjestelmän kantaluvun vaihto    - 
Loogiset funktiot    - 
Sexagesimaali < > desimaali    - 
Prosenttilaskenta    - 
Jakojäännös    - 
Alkulukuhajotelma    - 
Insinöörimuoto ENG/ENG    - 
Teknisillä symboleilla laskenta    - 
Kompleksilukulaskenta    - 
Satunnaislukugeneraattori    - 
Satunnaislukugeneraattori kokonaisluvuille    - 
Toisen asteen funktion Min/Max    - 
SYT ja PYJ    - 
Base-n laskutoimitukset    - 
Tarkista ominaisuuden "Verify"    - 
Funktion arvojen taulukointi    - 
Taulukkolaskentasovellus    - 

Tilastotoiminnot

∑x, ∑x2    - 
∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy    - 
Keskihajonta    - 
Jakaumatoiminnot (normaalijakauma ja käänteinen normaalijakauma, binomi- ja Poisson-jakauma)    - 
Regressio    - 
Kombinaatiot ja permutaatiot    - 
Matriisi- ja vektorilaskenta    - 
REF/RREF-toiminto    - 
Yhtälönratkaisu    - 
Epäyhtälöt    - 

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Numeerinen integrointi    - 
Numeerinen derivointi    - 

Muuta

Valikkokieli englanti  - 
Ohjelmoitava    - 
QR-koodi*¹    - 
Automaattinen virrankatkaisu    - 
Vastaava emulaattoriohjelma valinnainen    - 
Käyttövirta kenno+paristot  - 
Paristot 1 x LR-44  - 
Koko (K x L x S mm) 11.1 x 80 x 162  - 
Paino 95g  - 

Funktiolaskimet

Grafiikkalaskimet

CAS-grafiikkalaskimet

Ohjelmistot ja esityslaitteet